14° Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur

Duruşmadan emsal istifa kararı: Geçersiz sayıldı

Ekonomi - Kasım 26, 2022 5:24 pm A A

Duruşmadan emsal istifa kararı: Geçersiz sayıldıMahkeme baskıyla alınan istifayı geçersiz saydı. Emekçiye rızası dışında imza attırılan istifa kararsız sayılacak.16 yıl süresince çalıştığı işyerinin küçültme siyaseti yönünde baskı altında imza attığı istifa mektubu ile kapı önüne konulan emekçi soluğu İş Duruşması’nde aldı. Duruşmanın işe iade kararı verdiği emekçiye bir müjde de Bölge Adliye Duruşması’nden geldi.Küçültmeye giden işyeri sahibi iddiaya göre çalışanları tek tek odaya çağırarak istifa arzuhali imza attırmaya zorladı. İstifa arzuhali imza attığı gerekçcesiyle kapı önüne konuylan 16 senelik çalışan, soluğu İş Duruşması’nde aldı. İş akdi feshinin istifa olarak gösterildiğini, oysaki istifa evrakını rızası ile imza atmadığını, davalı patronluğun şirketsel büyüklüğü göz önüne alındığında pozisyon farklılığı yapılabilecekken iş akdinin fesih edildiğini öne sürdü. Feshin geçersizliğine ve işe iadesinin kabulüne, işe iadeye karar verilmesi ile beraber davanın netleşmesine kadar boşta geçen 4 aylık fiyatı ile patronun süresi içinde işe başlatılmaması halinde 8 aya kadar iş teminatı tazminatına karar verilmesi gerektiğini arz etti. Davalı firma sahibi ise şikayetçinin 16 yıl süresince çalıştığını ve iş akdinin şikayetçi emekçinin rızası ile son bulduğunu, işe iade koşullarının oluşmadığını ve davanın reddi gerektiğini korundu. İş Duruşması; davanın kabulüne, şikayetçinin işe iadesine hükmetti.Kararı davalı istinafa götürdü.Devreye giren Bölge Adliye Duruşması, emsal kalitede bir karara imzalaydı. Kararda şu ifadelere yer verildi:“Şikayetçi tarafın istifa isteminin bulunmadığına ait iddiası, şikayetçi şahit anlatımları ile kanıtlanmıştır. Dosya çerçevesinde davalı tarafın iş sözleşmesini haklı veya geçerli sebeple feshettiğine ait bir korunması bulunmadığı, buna ait kanıt da sunulmadığı görülmüş, davalı tarafça yapılan feshin haksız fesih kalitesinde olduğu değerlendirilmiş ve davanın kabulü ile şikayetçinin işe iadesine karar vermek gerekmiştir. Dinlenen şikayetçi şahitleri işletmenin küçülmeye gitmesi sebebi ile toplu olarak emekçi çıkartma yapmak üzere her bir emekçiyi tek tek odalara alarak özel görüşme yapıldığını, hiçbirinin istifa etmeyi düşünmediği ancak ‘verilen kontratları imzalarsanız çok daha sıhhatli olur’ dedikleri ortadadır. Bir Hayli şahsın imza atmak zorunda sezdiği için imza attığını, şikayetçinin de herkes imza atacak diye imza attığını, imza atmayanlar olduğunu bilince çok üzülerek ağladığını beyan etmiştir. İstifa arzını kapsayan arzuhalin istem fesadı ile imza attırıldığı hususu şahit beyanları ile kanıtlanmıştır. Ayrıca aynı tarihli ibraname ile ihtirazi kayıt ile imza attığı belirlidir. Şikayetçinin fesih istemi olmadığı anlaşıldığından istinaf arzları yerinde görülmemiştir. İlk derece duruşması kararı usul ve kanuna ve dosya içeriğine uygundur, aksine itirazların hiçbirisi yerinde görülmemiştir.”

Ekonomi - 5:24 pm A A
BENZER HABERLER